Festplats med gamla anor

Bardisken Bardisken

Historier om funna damkalsonger i skogen intill platsen har länge florerat i bygden. Denna och andra historier är från slutet av 1800-talet och är sedan länge preskiberade men kan fortfarande roa. Nu tar vi sats för att skapa nya historier som de ska pratas om i framtiden :)

 

Låt mig ta det från början.... I slutet av 1800-talet byggdes Lunnarne som blev ett danspalats där bygdens festfolk samlades för att roa sig. 1902 köpte min farmors far Nils Olsson fastigheten och inriktningen blev jordbruk. Mark som tidigare varit skog omvandlades till åkermark och betesmark. Snart blev det gamla stallet för litet och ett nytt större byggdes.

 

För att kunna hålla djur på gården byggdes en stor stall och i takt med att djuren blev allt fler är det rimligt att tro att behovet av en lagerlokal till foder blev tydligt. Det gamla stallet som hyst grisar och kreatur blev en liten lagerlokal men behovet var större än så. I anslutning till det gamla stallet påbörjades en utgävning i backen intill. Utgrävningen gjordes för hand, med spade och järnstång. När väl utgrävningen var klar påbörjades bygget av bedekällaren, namnet kommer av att betor lagrades här och att huset som ligger utgrävt i en backe fick lite karaktär av en jordkällare men en för betor jämn och bra temperatur. 

 

Det är denna bedekällare som numera är SnogeLoge. 

 

Den äldsta delen av bedekällaren som nu inrymmer köket är från cirka 1880, tegelgolvet är original och slitaget från djuren som gått här syns än i dag.

2008 påbörjades renoveringen av bedekällaren. De gamla väggarna med härligt korsvirke plockades fram, gråstensväggarna fogades och kalkades. Nya fast gamla gjutjärnsfönster har blivit insatta i lokalen. Bardisk, toaletter, ljuskronor, dörrar, vattendragning, stensättning, balkong, loft.. listan över de nya saker som finns i den gamla bedekällaren kan göras hur lång som helst.

 

Ambitionen har hela tiden varit att på ett varsamt sätt återställa lokalen för att bibehålla och till och med förhöja den genuina känslan som sitter i väggarna.... 

 

Nu slår vi upp portarna på nytt för att skapa minnen för framtiden och kanske en och annan historia som det pratas om i många år också.... Väl mött!

 

 

 

fest

 

glädje

 

vänner

 

skratt

 

värme

 

återseenden

 

dans

 

sällskap

 

musik

 

släkt

 

kärlek